Συνέδρια & Δράσεις

Η διάδοση και υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα προάσπισης της ατομικής υγείας, καθώς και βασικό συντελεστή προαγωγής της Δημόσιας Υγείας…

 

Συνέδρια & Δράσεις

Μέσω της παρακολούθησης αρκετών συνεδρίων ενημερώνομαι συνεχώς για τις εξελίξεις στον τομέα της Διατροφής & Διαιτολογίας. Η συχνή συμμετοχή μου σε σεμινάρια και ημερίδες καθώς και η παρακολούθηση των εξελίξεων για τις διατροφικές συστάσεις, ενισχύει τη δική σας γνώση και σας κάνει πιο ισχυρούς στην κοινότητά μας. Επιδίωξη και προσπάθεια μου είναι να μοιράζομαι την επιστημονική μου γνώση και εμπειρία, πάντα με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Σκοπός μου είναι να ενημερώνω το κοινό με ομιλίες σε σχολεία, γυμναστήρια και πνευματικά κέντρα παρέχοντας βασικές γνώσεις σε θέματα που άπτονται της διατροφής. Ο/η Εκπαιδευόμενος/η μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συγκεκριμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος, αναμένεται να αποκτήσει τις ακόλουθες γνωστικές δεξιότητες και στάσεις:

  • Επιχειρηματολογεί υπέρ της υιοθέτησης μιας ισορροπημένης διατροφής και προσδιορίζει τα οφέλη της για την κατάσταση θρέψης και την υγεία του ανθρώπου. 
  • Εφαρμόζει μια ισορροπημένη δίαιτα που συνάδει με τις τρέχουσες συστάσεις για το γενικό πληθυσμό. 
  • Υιοθετεί και να προάγει διατροφικές συνήθειες συμβατές με μια φιλική προς το περιβάλλον νοοτροπία. 
  • Παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις για τις διατροφικές συστάσεις. 
  • Αναγνωρίζει και επισημαίνει την υπεροχή της προσέγγισης των διατροφικών προτύπων.
  • Προωθεί και ενθαρρύνει την υιοθέτηση του Μεσογειακού τύπου διατροφής. 
  • Αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις, αξιοποιώντας επιτυχημένες διατροφικές στρατηγικές.

Η επιστημονική μου γνώση ενισχύει το δικό σου μέλλον!

Προγραμματίστε μια συνεδρία