Υπολογισμός του Ποσοστού Λίπους με τη Μέθοδο της Δερματοπτυχομέτρησης

ΔΕΡΜΑΤΟΠΤΥΧΟΜΕΤΡΟ

Μία συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος υπολογισμού του ποσοστού λίπους είναι η μέτρηση των δερματικών πτυχών με τη χρήση δερματοπτυχόμετρου. Η μέθοδος βασίζεται στη μέτρηση του πάχους μιας δερματικής πτυχής σε διάφορα ανατομικά σημεία του σώματος. Αφού λοιπόν μετρηθεί το πάχος των δερματικών πτυχών οι μετρήσεις μπορούν να μεταφραστούν σε ποσοστό λίπους με τη χρήση των κατάλληλων εξισώσεων.

Οι αλλαγές στο πάχος των πτυχών αυτών μπορούν να μας δώσουν μια πολύ σαφή και αξιόπιστη εικόνα για της μεταβολές του ποσοστού λίπους στο σώμα σας.

Η μέθοδος της δερματοπτυχομέτρησης αξιοποιείται ξεχωριστά αλλά και σε συνδυασμό με τη μέθοδο βιοηλεκτρικής εμπέδησης ωστόσο εντός του γραφείου η μέτρηση αυτή αξιοποιείται κυρίως σε αθλητές και αθλούμενους.

 

Προγραμματίστε μια συνεδρία