Διατήρηση Βάρους

Στο χώρο μας οποιαδήποτε διατροφική παρέμβαση, είτε για μείωση σωματικού βάρους είτε για αύξηση σωματικού βάρους, έχει εξ’ αρχής έναν και μοναδικό στόχο… τη διατήρηση του αποτελέσματος.

Η επαναλαμβανόμενη απώλεια & επαναπρόσληψη βάρους (φαινόμενο yo-yo) μπορεί να έχει αρνητικές επιδράσεις τόσο στη σωματική υγεία όσο και στην ψυχολογία σας.

Ο μόνος τρόπος λοιπόν να διασφαλίσετε τη διατήρηση του αποτελέσματός σας είναι υιοθετώντας υγιεινές συνήθειες οι οποίες μπορούν να διατηρηθούν μακροχρόνια και να αποτελέσουν τρόπο ζωής.

Αυτό είναι εφικτό μόνο μέσω της διατροφικής εκπαίδευσης η οποία αποτελεί θεμέλιο λίθο της φιλοσοφίας μου και της συνεργασίας μας. Με τον τρόπο αυτό θα είστε σε θέση να γνωρίζετε πραγματικά τι σημαίνει «υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή». Θα είστε σε θέση να την εφαρμόζετε δίχως να απαιτείται ένα πλάνο διατροφής ή η συνεχής παρακολούθηση από το διαιτολόγο.

Θα έχετε πλέον εκπαιδευτεί στο φυσιολογικό τρόπο διατροφής!

Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι:

  • Η μακροπρόθεσμη διατήρηση βάρους που επιτεύχθηκε μέσω των συνεδριών.
  • Η συχνή παρακολούθηση (follow-up) ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστηδυνατή πορεία σας.
  • Η διατροφική παρέμβαση εφόσον κριθεί απαραίτητο ώστε να αποφευχθεί η επαναπρόσληψη ή η ακούσια απώλεια με σκοπό να εξασφαλιστεί η διατήρηση του βάρους.
Προγραμματίστε μια συνεδρία