Κλινική Διατροφή

Η κλινική διατροφή είναι συνυφασμένη με τη σίτιση σε κάποιο νοσοκομειακό ίδρυμα ή υγειονομικό περιβάλλον. Η κλινική διαιτολογία, ωστόσο, έχει πεδίο εφαρμογής και εκτός ιδρυμάτων, στα πλαίσια της παρακολούθησης και διατροφικής υποστήριξης ασθενών με χρόνια νοσήματα.

 

Τι είναι η κλινική διαιτολογία;

Η κλινική διαιτολογία βελτιώνει τη διατροφική κατάσταση του ασθενούς με απώτερο στόχο την παράλληλη βελτίωση των νοσημάτων που αντιμετωπίζει. Τα τρόφιμα και η διατροφή παίζουν αποδεδειγμένα πια πρωταρχικό ρόλο στην υγεία του ατόμου. Συνεπώς, η κλινική διατροφή εγγυάται ένα ισορροπημένο και υγιές διατροφικό πλαίσιο, που με τη σειρά του, θωρακίζει τον οργανισμό και ενισχύει τη θεραπευτική αντιμετώπιση της υποκείμενης ασθένειας.

 

Σε ποιους ασθενείς απευθύνεται η κλινική διατροφή;

Η κλινική διατροφή αφορά σε κάθε περίπτωση ατόμου που αντιμετωπίζει παράλληλα κάποια πάθηση, συνήθως χρόνια. Ανάλογα με το είδος του νοσήματος, ο κάθε ασθενής παρουσιάζει διαφορετικές διατροφικές ανάγκες. Στόχος του κλινικού διατροφολόγου είναι να προσαρμόσει το διαιτολόγιο του ασθενούς πάνω στο νόσημα του αλλά και στις προσωπικές ανάγκες και προτιμήσεις του.

 

Ποια η σημασία της κλινικής διατροφής;

Η υγιεινή διατροφή και ένα ισορροπημένο διατροφολόγιο θεωρούνται απαραίτητα σε ασθενείς που αντιμετωπίζουν χρόνιες παθήσεις. Η παράλληλη διατροφική συμβουλευτική και παρέμβαση συμβάλλουν αποδεδειγμένα στη ρύθμιση ειδικών καταστάσεων υγείας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς, ενώ δρουν υποστηρικτικά στην κυρίως θεραπεία.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής σε συνδυασμό με την απουσία διατροφικής παιδείας “επιβάλλουν” ένα καθημερινό διαιτολόγιο εκ διαμέτρου αντίθετο με τις επιταγές μιας ισορροπημένης διατροφής. Η έλλειψη των απαραίτητων μακροθρεπτικών αλλά και μικροθρεπτικών στοιχείων στον οργανισμό είναι επιβλαβής για κάθε άτομο. Σε ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα, ωστόσο, αποδεικνύεται συχνά ιδιαίτερα επιβαρυντική. Έτσι, η συμβολή ενός εξειδικευμένου κλινικού διατροφολόγου είναι καίριας σημασίας. Η διατροφική εκπαίδευση του ασθενούς μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση και αντιμετώπιση τόσο των συμπτωμάτων όσο και του ίδιου του νοσήματος.

 

Η διατροφική προσέγγιση του ασθενούς ακολουθεί 4 βήματα:

  1. Αξιολόγηση των διατροφικών απαιτήσεων και της φυσικής κατάστασης του ατόμου.
  2. Δημιουργία εξατομικευμένου διατροφικού προγράμματος βάσει των ενεργειακών αναγκών και της παθολογικής κατάστασης του ασθενούς.
  3. Διαρκής παρακολούθηση και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης.
  4. Επανεκτίμηση, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, της διατροφικής θεραπείας, ανάλογα και με την πορεία του εκάστοτε νοσήματος