Διατροφή στα στάδια της ζωής

Τρίτη Ηλικία Η περίοδος της ενήλικης ζωής χωρίζεται σε τρεις ηλικιακές ομάδες: Νεαροί ενήλικες : 19-24 ετών Μεσήλικες : 25-50 ετών Ώριμοι ενήλικες : 51-65 ετών Ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει επηρεάσει πάρα πολύ τις διατροφικές συνήθειες τωνενήλικων ατόμων. Οι ρυθμοί της ζωής σήμερα είναι έντονοι και το άγχος είναι μέσα στην καθημερινότητα μας. Kάθε … Continue reading Τρίτη Ηλικία

Ενήλικη Ζωή Η περίοδος της ενήλικης ζωής χωρίζεται σε τρεις ηλικιακές ομάδες: Νεαροί ενήλικες : 19-24 ετών Μεσήλικες : 25-50 ετών Ώριμοι ενήλικες : 51-65 ετών Ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει επηρεάσει πάρα πολύ τις διατροφικές συνήθειες τωνενήλικων ατόμων. Οι ρυθμοί της ζωής σήμερα είναι έντονοι και το άγχος είναι μέσα στην καθημερινότητα μας. Kάθε … Continue reading Ενήλικη Ζωή

Παιδική Ηλικία Η βρεφική ηλικία, ακολουθείται από την παιδική ηλικία, η οποία μπορεί να χωριστεί σε τρεις ηλικιακές ομάδες: Τη νηπιακή ηλικία, στην οποία ανήκουν όλα τα παιδιά ηλικίας 1-3 ετών. Την προσχολική ηλικία που αναφέρεται σε παιδιά ηλικίας 4-6 ετών. Τη σχολική περίοδο που περιλαμβάνει όλα τα παιδιά ηλικίας 7-10 ετών. Κατά την παιδική … Continue reading Παιδική Ηλικία

Eγκυμοσύνη & Θηλασμός Διατροφή κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης Οι εννέα μήνες της εγκυμοσύνης αποτελούν την πιο έντονη περίοδο ανάπτυξης στη ζωή του ανθρώπου. Η εύρυθμη πορεία της εγκυμοσύνης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ανάμεσα σε αυτούς ξεχωρίζει το επίπεδο θρέψης. Κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης, οι βασικοί στόχοι της μέλλουσας μητέρας αναφορικά με τη διατροφή … Continue reading Eγκυμοσύνη και Θηλασμός