Πάρα πολύ καλός επιστήμονας και άνθρωπος!!!! Δεν υπάρχει περίπτωση μαζί του,
να μην βρεθεί, μια λύση στο όποιο διατροφικό θέμα με απασχολεί!!!! Μαζί του, η
προσπάθεια, είναι μια ευχάριστη και αποτελεσματική διαδικασία!!!